ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

مدرک تحصیلی

سمت

1

منصور

بهادری

09121230587

معماری

رئیس سازمان

2

خلیل

صادقیان

09125650442

عمران

نایب رئیس اول

3

الهام

حیدری

09188412464

برق

نایب رئیس دوم

4

مجید

معیری نیا

09122129430

مکانیک

دبیر

5

سعید

صابری

09183435972

عمران

خزانه دار

6

حسین

نساری

09183408617

نقشه برداری

عضو

7

حامد

بهادری

09181413761

عمران

عضو

8

محمد جواد

پورحاتم

09121393523

معماری

عضو

9

حمید رضا

سهرابیان

09181410560

عمران

عضو