ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره تماس

مدرک تحصیلی

سمت

1

آیت اله

رستمی

09188413394

برق

رئیس سازمان

2

عبدالرضا

ابوقداره

09183412329

نقشه برداری

نایب رئیس اول

3

رضا

ملکی

09181413130

عمران

نایب رئیس دوم

4

سجاد

یاری

09188425431

برق

دبیر

5

حمید

گلمرادی

09188412173

عمران

خزانه دار

6

عمران

صیادی

09181413998

عمران

عضو

7

کیوان

ناظری

09183410511

مکانیک

عضو

8

غلامرضا

رفیعی

09181420803

عمران

عضو

9

علی عسکر

عسکری

09183412409

عمران

عضو