صورتجلسه شماره 25مورخ 98/3/25

پیرو صورتجلسه شماره 180 تاریخ 13/3/98 کمیته آموزش مصوب گردید هزینه کلاسهای آموزشی برای هر نفر به میزان 10% افزایش یافته و حق التدریس مربیان و مدرسان آموزشی از هر ساعت 35000 تومان به 50000تومان افزایش یابد.

پیرو نامه شماره 3/1995/28 مورخ 25/3/98 درخواست آقای محمدرضا همتی دهبالایی در خصوص جایگزینی حق النظاره پروژه انجام نشده به شماره پروانه 19994 که به دفتر حقوقی سازه قصر صحرا ارجاع گردیده با پروژه جدید با استفاده از ظرفیت در همان سال دفتر حقوقی موافقت نگردید.

پیرو نامه شماره 7067/62/23 تاریخ 4/3/98 مدیرکل دفتر برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری استانداری ایلام در خصوص درخواست اشتغال به کار آقای امیر مهدی حیدری نژاد باتوجه به شرایط کنونی سازمان با درخواست ایشان موافقت نگردد.

مصوب گردید استعلامات لازم در جهت انعقاد قرارداد باشگاههای بدنسازی،شنا و فوتبال انجام و قرارداد لازم بصورت سه ماهه یا کمتر منعقد گردد.