اطلاعیه

موضوع اعلام آدرس پستی _ تسلیم درخواست ارائه خدمات نظارت
کلیه همکاران محترم دارای پروانه اشتغال به کار به منظور سهولت در برقراری ارتباط و امکان ارائه خدمات مهندسی نظارت در سال آینده، لازم است موارد ذیل را حداکثر تا پایان اسفند ماه ۹۸ به صورت مکتوب به دبیرخانه سازمان تسلیم نمایند.
۱- اعلام آدرس پستی دقیق محل سکونت، آدرس محل کار، شماره تلفن همراه، شماره تلفن ثابت و آدرس پست الکترونیک
۲- اعلام آمادگی برای ارائه خدمات نظارت در سال ۱۳۹۹
روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام