اطلاعیه

اطلاعیه

 

در راستای ساماندهی امور و مدیریت هرچه بهتر ظرفیت اشتغال به کار مهندسین، به استحضار می‌رساند هرگونه تغییر در وضعیت فعالیت حرفه‌ای اعضا شامل:

 ۱- تاسیس، ورود یا خروج از دفاتر طراحی و نظارت حقوقی

 ۲- تاسیس، ورود یا خروج از شرکت های خدمات آزمایشگاهی بتن و ژئوتکنیک

 ۳- تاسیس، ورود یا خروج از دفاتر حقوقی اجرای ساختمان

 ۴- تغییر حوزه فعالیت از نظارت به اجرا و برعکس

 ۵- سایر موارد

صرفا تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ ، امکانپزیر میباشد. متقاضیان میتوانند حداکثر تا تاریخ فوق نسبت به تسلیم مدارک مورد نیاز به سازمان اقدام فرمایند.

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام