اطلاعیه

موضوع : لزوم رعایت دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی

در ادامه فایل مربوط به دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی جهت استحضار و رعایت مفاد آن ابلاغ میگردد. باتوجه به افزایش احداث طبقات منفی در پروژه های ساختمانی و اهمیت موضوع، شایسته است تمامی مهندسین طراح، ناظر، مجری ( سازه ) و شرکت های خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک نسبت به انجام دقیق وظایف و مسئولیت های مندرج در دستور العمل مذکور اهتمام لازم را بعمل آورند.

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام