اطلاعیه

به اطلاع مهندسین گرامی میرساند مطابق آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هرگونه ارتباط مالی بین ناظر و کارفرما ممنوع بوده و مستوجب صدور حکم شورای انتظامی خواهد شد. درصوتیکه برای مراحل تمدید پروانه یا پایان کار، ناظرین محترم اقدام به اخذ وجه از کارفرما نموده و سپس برگه تخفیف برای ارائه به سازمان را امضا نمایند مصداق مراوده مالی محسوب می گردد. لذا سازمان در نظر دارد برای جلوگیری از تضییع حقوق ناظران و حمایت از ایشان از پذیرش هرگونه نامه تخفیف در کلیه مراحل ساخت و بابت هر نوع خدمات مهندسی خودداری نماید. از تمامی همکاران گرامی ( طراح و ناظر ) خواهشمند است در راستای اجرای این مصوبه نهایت همکاری را با سازمان داشته باشند.

 

 

                                                                       روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام