جلسه شورای اداری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

با حضور کارکنان سازمان، مهندس عسکری رییس سازمان ، مهندس ابوقداره نایب رییس اول و مهندس ملکی نایب رییس دوم در روز سه شنبه مورخ 21 بهمن 1399 راس ساعت 14 جلسه شورای اداری سازمان در محل سالن جلسات تشکیل شد.
در این جلسه مهندس عسکری مطالبی در خصوص رعایت نظم و انظباط و اخلاق حرفه ای بیان کردند. و در ادامه به جهت اهمیت موضوع منشور اخلاق حرفه ای را برای حاضرین در جلسه قرائت نمودند که به تایید حاضرین در جلسه رسید.
سپس حاضرین به بیان دیدگاهها و طرح مسایل و مشکلات سازمان پرداختند. از مهم‌ترین مسایل لزوم توجه به تعمیر و ترمیم ساختمان سازمان و مسئله حقوق و مزایای کارکنان نسبت به سایر ادارات بود. در ادامه جلسه موانع موضوع ترمیم حقوق بیان شد و مقرر شد نسبت به طرح موضوع در جلسه هیات مدیره اقدام شود. جلسه راس ساعت 15 پایان یافت.