برنامه زمانبندی باشگاه های ورزشی

برنامه زمانبندی استخر آقایان

یکشنبه هر هفته

از ساعت 21:00

الی ساعت 22:30

چهارشنبه هر هفته

از ساعت 19:30

الی ساعت 21:00

آدرس استخر: پایین تر از میدان مادر، جنب کوی اساتید، مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار

 

برنامه زمانبندی فوتسال آقایان

یکشنبه هر هفته

از ساعت 18:00

الی ساعت 19:30

سه شنبه هر هفته

از ساعت 18:00

الی ساعت 19:30

آدرس سالن فوتسال: پایین تر از میدان مادر، جنب کوی اساتید، مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار

 

برنامه زمانبندی والیبال آقایان

پنجشنبه هر هفته

از ساعت 19:30

الی ساعت 21:00

آدرس سالن والیبال: پایین تر از میدان مادر، جنب کوی اساتید، مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار

 

برنامه سالن بدنسازی آقایان :

 

باشگاه بدنسازی نوین جام        

 به نشانی : ایلام ـ بلوار دانشجو میدان مخابرات بلوار شهید خرم رودی همه روزه از ساعت 14:00 الی ساعت 22:00 بجز روزهای تعطیل رسمی

 

باشگاه بدنسازی طپش              

 به نشانی ایلام ـ خیابان خرمشهر نقاطع شهید نادری همه روزه از ساعت 14:00 الی ساعت 22:00 بجز روزهای تعطیل رسمی

 

 

 

برنامه زمانبندی استخر بانوان

پنجشنبه هر هفته

از ساعت 15:00

الی ساعت 16:30

آدرس استخر: پایین تر از میدان مادر، جنب کوی اساتید، مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی ایثار

 

برنامه زمانبندی باشگاه یوگا بانوان

روزهای فرد

از ساعت 19:30

الی ساعت 20:30

آدرس باشگاه اطلس : ایلام - میدان خیام - خیابان انقلاب

 

برنامه زمانبندی باشگاه ایروبیک بانوان

روزهای زوج

از ساعت 19:30

الی ساعت 20:30

آدرس باشگاه اطلس : ایلام - میدان خیام - خیابان انقلاب