جلسه تودیع هیات مدیره دوره هفتم و معارفه هیات مدیره دوره هشتم

جلسه تودیع هیات مدیره دوره هفتم و معارفه هیات مدیره دوره هشتم با حضور جناب آقای مهندس کاظمی مدیرکل محترم راه و شهرسازی و جمعی از مدیران و معاونان اداره کل راه و شهرسازی ، بازرس سازمان و جمعی از اعضای هیات مدیره دوره هفتم و هشتم در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام برگزار شد