انتخاب هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

انتخابات هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام برگزار و نتایج آن بشرح ذیل اعلام گردید.

آقای مهندس آیت اله رستمی رئیس
آقای مهندس عبدالرضا ابوقداره نایب رئیس اول
آقای مهندس رضا ملکی نایب رئیس دوم
آقای مهندس حمید گلمرادی خزانه دار
آقای مهندس سجاد یاری دبیر