اولین جلسه رسمی هیات مدیره

بسمه تعالی
به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام می رساند که اولین جلسه رسمی هیئت مدیره دوره هشتم پس از انتخاب و استقرار اعضای هیئت رئیسه از ساعت ۱۸ لغایت ۲۱ روز چهارشنبه مورخ 1397/08/30 در محل سالن جلسات سازمان تشکیل شد. اعضای هیئت مدیره دوره هشتم با حضور حداکثری و در فضای صمیمانه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مختلف سازمان مواردی به شرح زیر را مصوب نمودند.
1- تقویم جلسات هیئت مدیره تا پایان سال ۱۳۹۷ تصویب شد.
2- سقف زمانی هر یک از جلسات هیئت مدیره ۲ ساعت تعیین شد.
3- مقرر گردید جهت اصلاح فرآیند نحوه کنترل نقشه ها جلساتی با حضور دو نفر از اعضای هیئت مدیره با شهرداری محترم ایلام برگزار شود.
4- مقرر گردید مسئول طرح و برنامه ریزی و فناوری اطلاعات ضمن اخذ گزارش دقیق از وضعیت نحوه کنترل صلاحیت و ظرفیت مهندسین طراح، ناظر و مجری ذیصلاح و همچنین نرم افزار ارائه خدمات مهندسی، گزارش کاملی در این خصوص در جلسه بعدی ارائه نماید.
5- مصوب گردید مسئولین دفاتر نمایندگی شهرستان ها از طریق انتخابات تعیین شوند. ضمناً نحوه ثبت نام، بررسی صلاحیت ها و اجرای انتخابات مطابق نظام نامه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی ابلاغ شده از شورای مرکزی خواهد بود.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام