برگزاری دوره اموزش بازاموزی ملاحظات ژیوتکنیکی

قابل توجه مهندسین محاسب (عمران ) در تمام پایه ها

با توجه به الزام مطالعات ژئوتکنیک برای ساختمانهای بیش از چهار سقف بر اساس فصل ششم و بند ۲-۴-۴ استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم و همچنین بند ۷-۲-۲ مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان و استفاده صحیح از مطالعات ژئوتکنیک ، دوره آموزشی بازآموزی ملاحظات ژئوتکنیکی در ویرایش چهارم استاندارد ۲۸۰۰ و مبحث ۷ مقررات ملی ساختمان برگزار می گردد.

مدرس :دکترهمایون شاوردی

مکان برگزاری : سالن آمفی تاتر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

زمان برگزاری: چهارشنبه ۹۶/۹/۸ ساعت ۱۴ر