اطلاعیه متقاضیان عضویت در کمیسیون کنترل نقشه چهار رشته ( معماری، عمران، برق و مکانیک )


اطلاعیه
متقاضیان عضویت در کمیسیون کنترل نقشه چهار رشته ( معماری، عمران، برق و مکانیک ) به شرط دارا بودن پروانه اشتغال طراحی پایه 2 و بالاتر ( ترجیحاً پایه 1 ) و تسلط کامل به نرم افزار های مهندسی رشته مربوطه، می توانند درخواست کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/11/14 به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام تحویل دهند.