برگزاری دوره آموزشی اجرای آسانسور و پله برقی

برگزاری دوره آموزشی اجرای آسانسور و پله برقی در 12 دی ماه سال جاری از ساعت 8 الی 16 در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میگردد.
ثبت نام در آدرس اینترنتی   http://workshop.bhrc.ac.ir
و آقای مهندس حسنلو به عنوان نماینده آموزشی مرکز به شماره تماس 0937454353 جهت هماهنگی معرفی میگردد