میزان ظرفیت اشتغال به کار واقعی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان در سال ۱۳۹۸

اطلاعیه
قابل توجه اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام در ادامه مشروح مصوبات هیئت مدیره سازمان با استناد به مبانی قانونی، در خصوص میزان ظرفیت اشتغال به کار واقعی اعضای حقیقی و حقوقی سازمان در سال ۱۳۹۸ به حضور تقدیم می شود. لذا با عنایت به اطلاعیه های قبلی دفاتر حقوقی تا پایان وقت اداری روز سه‌شنبه ۹۸/۲/۳۱ می توانند نسبت به افزایش تعداد اعضا و ظرفیت اشتغال خود اقدام نمایند.
( روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام.)