تکریم از خدمات پیشکسوتان مهندسی با حضور مهندس رستمی و مهندس صیادی

در راستای تکریم خدمات پیشکسوتان مهندسی ، بهره گیری از تجربه های ارزشمند و اعتقاد و التزام به اخلاق حرفه ای آقای مهندس رستمی ریاست سازمان و آقای مهندس صیادی از اعضای هیات مدیره با حضور در منزل جناب آقای مهندس بزرگی ضمن تقدیر و تشکر از خدمات خالصانه و صادقانه ایشان با ارائه گزارشی از عملکرد هیات مدیره دوره هشتم و برنامه های در دست اقدام ، به بحث و تبادل نظر در ارتباط با مسائل مختلف جامعه مهندسی و سازمان استان پرداختند. جناب آقای مهندس بزرگی هم با اظهار خرسندی از روند کاری و اجرایی سازمان ضمن بیان رهنمود های مشفقانه ، برای هیات مدیره آرزوی موفقیت کردند . در پایان این دیدار که در فضایی گرم و صمیمی برگزار شد ریاست سازمان با تشکر از خدمات گرانقدر جناب آقای مهندس بزرگی تاکید کردند که رهنمودهای ارزشمند ایشان در جهت اعتلای سازمان و ارتقا کیفیت خدمات مهندسی حتما سرلوحه کار و برنامه ریزی هیات مدیره قرار خواهد گرفت . به گفته رییس سازمان حضور در منزل بزرگان و پیشکسوتان سازمان به جهت تکریم این
بزرگواران و استفاده از تجربیات گرانقدر آنان از جمله برنامه هایی است که انشالله ادامه خواهد یافت.