تغییر در درصد حق الزحمه نظارت

به اطلاع کلیه مهندسین ناظر می‌رساند در جهت تامین منافع مالی همکاران ناظر و با توجه به مصوبه هیئت مدیره سازمان در جلسه روز شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۹ پرداخت مرحله اول حق الزحمه نظارت برای تمام گروه های ساختمانی و کلیه رشته ها از ۲۵ درصد به ۵۰ درصد تغییر یافت.