فایل مربوط به تراز مالی سال 1397 و بودجه پیشنهادی 1398

همکاران گرامی با عنایت به برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام راس ساعت ۱۷ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ در محل سالن اجتماعات سازمان، مستند به ماده ۱۴ شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی در ادامه تراز مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۷ و بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۸ جهت استحضار به حضور تقدیم می شود.
 
جدول مقایسه ای بودجه مصوب 97 و بودجه پیشنهادی 98
تراز مالی منتهی به 97/12/29