اطلاعیه

به اطلاع کلیه مجریان تجربی لوله کشی گاز می رساند.با توجه به مصوبه کمیته آموزش سازمان و به استناد شیوه نامه اصلاحی اجرای تفاهم نامه مورخ 82/05/13 وزارت مسکن وشهرسازی و شرکت ملی گاز ایران شرکت در دوره مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان برای کلیه مجریان تجربی لوله کشی گاز الزامی می باشد.

مجریان تجربی می توانند جهت ثبت نام و شرکت در دوره مذکور به واحد آموزش سازمان مراجعه نمایند.