واحد آموزش

دوره آموزشی آخرین ویرایش مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان در روز پنجشنبه مورخ 98/5/24 در دو نوبت صبح از ساعت 8:30 الی ۱۲ و بعد از ظهر از ساعت ۱۴ الی ۱۷ در محل سالن آمفی‌تئاتر سازمان برگزار گردید. .