کارگاه آموزشی گزارش نویسی

******    مهم    ******

قابل توجه کلیه مهندسین گرامی ناظر - طراح مجری

گارگاه آموزشی گزارش نویسی

با نگاهی به پرونده‌های حرفه ای مهندسین در مراجع قضایی و پرونده‌های مهندسین در شورای  انتظامی ، مشخص می‌شود که مهندسین با وجود دانش و تجربه فنی کافی، در زمینه مسائل حقوقی ، شرح وظایف و تعهدات خویش، نحوه گزارش‌نویسی ، مکاتبات اداری، گردش کار نظارت در حوزه ساخت و ساز و چگونگی مستندسازی قانونی برای دفاع از خود ، ضعف دارند در حالی که مستندسازی به شکل علمی و هوشمند می‌تواند حافظ قدرتمندی برای مهندسین باشد.لذا کمیته آموزش سازمان با همکاری شورای انتظامی استان در نظر دارند به منظور آموزش مهندسین و پیشگیری از تخلفات حرفه ای، اقدام به برگزاری گارگاه آموزشی- آشنای مهندسین با شرح وظایف و مسئولیت حقوقی خود - نمایند.بنابراین به منظور بررسی امکانات لازم جهت برگزاری گارگاه آموزشی براساس تعداد افراد شرکت کننده شایسته است داوطلبان گرامی تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 16/06/98 به یکی از روشهای ذیل اقدام به ثبت نام نمایند.

۱-مراجعه به واحد آموزش سازمان

۲- مراجعه به دفاتر نمایندگی در شهرستانهای تابعه استان

۳- ارسال نام و نام خانوادگی- رشته- شماره عضویت از طریق کانال آموزش و ترویج https://t.me/ilam_nezam_amoozesh

-ارتباط با آدمین                

https://t.me/abbas_3435715

                                                                 قابل توجه :

شرکت در دوره های آموزشی و بازآموزی برای داوطلبان دارای ضریب تشویقی           می باشد که نحوه اعمال آن متعاقبا اعلام می گردد.

*****شرکت در گارگاه آموزشی مذکور کاملا رایگان می باشد*****