دوشنبه 6 تیر 1401
تماس با ما 5-32239451-084
انتخاب بازرس اصلی و علی البدل از طریق برگزاری مجمع عمومی
"اطلاعیه  "

-برابر ماده 81 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،هیأت مدیره سازمان در نظر دارد نسبت به انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل از طریق برگزاری مجمع عمومی اقدام نماید.لذا از کلیه ی مهندسین واجد شرایط در تمامی رشته ها که علاقمند به همکاری در این زمینه می باشند دعوت بعمل آید تا درخواست کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/03/1401 به دبیرخانه سازمان تحویل دهند.

-شرایط لازم جهت تصدی سمت بازرسان اصلی و علی البدل سازمان:

1- دارا بودن پروانه اشتغال بکار معتبر پایه یک اصلی و حداقل مدرک کارشناسی اصلی در هریک از رشته های هفت گانه موضوع قانون با سابقه دوسال حضور در پایه یک

2-عدم سابقه محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 و بالاتر یا گذشت حداقل هفت سال تمام از زمان قطعیت رأی محکومیت تا زمان تسلیم درخواست.

روش های ارسال درخواست:

-تسلیم درخواست کتبی به دبیرخانه سازمان

-ارسال پیام از طریق پیام رسان واتس آپ به آقای مهندس محمدرضا شکربیگی به شماره                                  تلفن :09183416078 -09186149092

-درج درخواست در کارتابل شخصی

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان ایلام