شنبه 8 بهمن 1401
تماس با ما 5-32239451-084
اولین جلسه کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای شورای مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای شورای مرکزی روز سه شنبه1401/10/20 در محل  شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

 در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.

رئیس کمیسیون: دکترحمید اسلامی

 نایب رئیس کمیسیون: مهندس مسعود راویان
 
 دبیر کمیسیون: دکتر سیدمحمد شریعتمداری

در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو کمیسیون  برای سال جاری پرداختند.