دوشنبه 4 مهر 1401
تماس با ما 5-32239451-084
تشکیل کمیته مجریان ذی صلاح
اطلاعیه❗️

🔸سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام درنظر دارد نسبت به تشکیل کمیته مجریان ذیصلاح حقوقی و حقیقی اقدام نماید، لذا از تمامی متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آورد که درخواست کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ به دبیرخانه سازمان استان ارائه نمایند.

🔻شرایط و مدارک مورد نیاز:

▫️درخواست کتبی مهر و امضا شده
▫️تصویر پروانه اشتغال به کار معتبر پایه دو یا بالاتر، با دو سال سابقه حضور در پایه
▫️تصویر مدرک کارشناسی و بالاتر

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام