شنبه 8 بهمن 1401
تماس با ما 5-32239451-084
تعویق زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام 
با توجه به ضرورت رعایت بهداشت عمومی جامعه و به منظور کنترل و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و نامه دفتر توسعه مهندسی ساختمان محمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم سازمان تعویق و زمان برگزاری متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد