امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

تاریخ ارسال : 1403/01/19 07:34 نویسنده : مدیریت

♨️آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

🔴بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام می رساند:

⭕️نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام در روز دو شنبه مورخ 1403/01/20  ساعت 15 در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام  با دستورکار به شرح ذیل برگزار می گردد:


 1-ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1402
2- بررسی و تصویب تراز نامه مالی سال 1401
3-تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت اعضا حقیقی و حقوقی، تعیین و تصویب سایر منابع درآمدی مطابق ماده 37 قانون ، سال 1402
4-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1402
5-تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت اعضا حقیقی و حقوقی، تعیین و تصویب سایر منابع درآمدی مطابق ماده 37 قانون ، سال 1403
6-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1403
7-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ اطلاعیه ها
8-برگزاری انتخابات بازرس اصلی و علی البدل

❕⭕️ضمنا به استحضار اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام میرساند ، چنانچه جلسه نوبت اول به دلیل عدم حصول اکثریت لازم ( حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر از کلیه اعضا سازمان ) رسمیت نیافت، جلسه  نوبت دوم در روز پنجشنبه  مورخ  1403/01/30 ساعت 16  در  سالن اجتماعات فنی و حرفه ای شهر ایلام برگزار خواهد شد.

گزارش حسابرسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

نظام نامه نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی

برچسب ها :