امروز چهارشنبه 08 آذر 1402

اعضای هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

تاریخ ارسال : 1402/07/02 21:04 نویسنده : مدیریت

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

رشته

رسول مرادبیگی

رئیس

09183417767

عمران

سجاد توکلی

نایب رئیس اول

09183410131

عمران

عباس مظفری

نایب رئیس دوم

09183450026

معماری

مالک سلیمانی

خزانه دار

09183421071

عمران

مجتبی بیگی

دبیر

09183411017

مکانیک