امروز چهارشنبه 08 آذر 1402

اعضای شورای انتظامی

تاریخ ارسال : 1402/06/31 21:20 نویسنده : مدیریت
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
حمید گلشنی رئیس

09183407085

مهندس عبدولی نایب رئیس  
محمد رحیمی دبیر  
علی اشرف محمدیاری عضو  
مهندس دهقان حقوقدان