امروز چهارشنبه 03 مرداد 1403

اعضای شورای انتظامی

تاریخ ارسال : 1402/06/31 21:20 نویسنده : مدیریت
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس تصویر
حمید گلشنی رئیس

09183407085

علی اشرف محمدیاری نایب رئیس 09181410139
محمد رحیمی عضو 09188410380
حسن عبدولی دبیر 09183422305
حسین دهقان نماینده قوه قضاییه