امروز سه‌شنبه 29 خرداد 1403

دوره‌های ارتقاء پایه

تاریخ ارسال : 1402/09/19 13:56 نویسنده : مدیریت
پایه تاریخ برگزاری مدرس تعداد شرکت کننده عنوان دوره ردیف

دوره های اجباری آموزشی(ارتقا پایه) سال 1401

دانشگاه آزاد اسلامی

 
ارتقا پایه اجرا 1401/04/20 سعید طولابی 17 HSe 811 1
ارتقا پایه اجرا 1401/04/20 سعید طولابی 18 HSe 811 2
ارتقا پایه اجرا 1401/04/20 سعید طولابی 20 HSe 811 3
پایه یک نظارت 1401/07/27 مهدی احمدی 19 روشهای  کنترل اتصالات در سازه های فولادی 4
ارتقا پایه 1401/08/23 امیر علیمرادیان 16 مبحث 17 5
یک نظارت 1401/04/15 جلال حمره 20 روشهای تولید صنعتی ساختمان 6
یک نظارت 1401/04/28 غلامرضا رزمگیر 20 روشهای تعمییر مرمت سازه 7
یک نظارت 1401/04/28 جلال حمره 20 Hse 811 8
یک اجرا 1401/10/18 جواد جمشیدی 25 آشنایی با روشهای گودبرداری 9
یک اجرا 1401/10/26 علی رحیمی 25 اجرای ساختمانهای فولادی 10
یک اجرا 1401/10/27 محمدرضا چعفریان 25 نظام برنامه ریزی و کنترل 11
یک اجرا 1401/10/18 مسعود احمدنژاد 25 روشهای ساخت فناوری نوین ساختمان 12
صلاحیت اجرا 1401/10/24 مسعود احمد نژاد 28 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوط 13
یک اجرا 1401/10/26 سعید طولابی 25 Hse 822 14
صلاحیت اجرا 1401/10/27 آیت رستمی 28 نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 15
صلاحیت اجرا 1401/10/27 همایون شاوردی 28 نکات اجرایی بناهای فرسوده 16
صلاحیت اجرا 1401/10/18 امیر علیمرادیان 28 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 17
صلاحیت اجرا 1401/10/27 علیرضا عباس زاده 28 نکات اجرایی سازه های فولادی 18
صلاحیت اجرا 1401/10/16 علیرضا عباس زاده 28 آشنایی با شرح وظایف پیمانکاران 19
صلاحیت اجرا 1401/10/21 سعید طولابی 28 HSE 811 20
دو /نظارت 1401/08/15 علیرضا عباس زاده 21 مبانی گود برداری 21
دو /نظارت 1401/08/17 علی رحیمی 21 مصالح و فناوری نوین ساختمان 22
دو/اجرا 1401/09/05 دکتر پنجستونی 24 اجرای ساختمانهای بتنی 23
دو/اجرا 1401/09/11 محسن حیدری 24 آشنایی با وظایف مجری 24
دو/اجرا 1401/09/12 جواد جمشیدی 24 اجرای ساختمانهای فولادی 25
دو/اجرا 1401/09/14 سعید طولابی 24 Hse 811 26
صلاحیت اجرا 1401/12/01 سعید طولابی 28 Hse 811 27
صلاحیت اجرا 1401/12/01 علیرضا عباس زاده 28 شنایی با شرح وظایف پیمانکاران 28
صلاحیت اجرا 1401/12/01 علیرضا عباس زاده 28 نکات اجرایی سازه های فولادی 29
صلاحیت اجرا 1401/12/01 امیر علیمرادیان 28 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 30
صلاحیت اجرا 1401/12/01 همایون شاوردی 28 نکات اجرایی بناهای فرسوده 31
صلاحیت اجرا 1401/12/01 آیت رستمی 28 نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 32

دوره های اجباری آموزشی(ارتقا پایه) سال 1402

دانشگاه ایلام

 
پایه 3 معماری 1402/04/06 مجتبی نوراللهی 16 بکارگیری استاندارد های مقررات ملی در معماری 33
پایه 3 معماری 1402/04/01 جمال خداکرمی 16 مصالح و فناوری های نوین ( معماری) 34
پایه 3 معماری 1402/03/29 جمال خداکرمی 16 معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی 35
پایه 3 برق 1402/03/23 عزت اله محمودی 9 سیستم جریان ضعیف 36
پایه 3 برق 1402/04/06 آیت اله رستمی 3 بهینه سازی مصرف انرژی التریکی ساختمانها 37
پایه 3 برق 1402/06/26 آیت اله رستمی 21 مبحث 19 برق 38
معماری 1402/07/29 مجتبی نوراللهی 43 مبحث 19 معماری 39
برق 1402/09/18 آیت اله رستمی 25 مبحث 19 برق 40
معماری 1402/10/02 مجتبی نوراللهی 40 مبحث 19 معماری 41
پایه 3 معماری 1402/10/18 سعید پورحاتم 26 بکارگیری استاندارد های مقررات ملی در معماری 42
پایه 3 معماری 1402/10/18 مسعود احمدنژاد 15 مصالح و فناوری های نوین ( معماری) 43
پایه 3 معماری 1402/10/18 مجتبی نوراللهی 22 معماری پایدار و روشهای صرفه جویی انرژی 44
دو به یک معماری 1402/12/07 منصور بهادری 27 اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه 45
دو به یک معماری 1402/12/08 منصور بهادری 27 معماری زمینه گرا در بافت ها 46
دو به یک معماری 1402/12/09 مسعود احمدنژاد 27 الزامات هماهنگی مدیریت و اجرای ساختمان 47
ارتقا پایه معماری 1402/12/19 طاهره کولیوند 35 مبحث 19 معماری 48

دوره های اجباری آموزشی(ارتقا پایه) سال 1402

دانشگاه آزاد ایلام

  

 
ارتقا پایه /اجرا 1402/03/10 سعید طولابی 30 HSe 811 49
ارتقا پایه /اجرا 1402/03/11 سعید طولابی 25 HSe 811 50
صلاحیت اجرا 1402/03/17 مسعود احمدنژاد 30 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوط 51
صلاحیت اجرا 1402/03/16 رمضان طاهری 30 نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 52
صلاحیت اجرا 1402/03/20 علیرضا عباس زاده 30 نکات اجرایی سازه های فولادی 53
صلاحیت اجرا 1402/03/23 همایون شاوردی 30 نکات اجرایی  در تخریب بناهای فرسوده 54
صلاحیت اجرا 1402/03/28 شهرام اکرمی زاده 30 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 55
صلاحیت اجرا 1402/04/13 محسن حیدری 30 آشنایی با شرح وظایف پیمانکاران 56
ارتقا پایه /اجرا 1402/04/14 سعید طولابی 18 HSe 811 57
سه به دو اجرا 1402/04/19 سعید طولابی 25 HSe 818 58
سه به دو نظارت 1402/04/25 همایون شاوردی 17 مبانی گودبرداری و ژئوتکنیک 59
سه به دو اجرا 1402/06/11 جواد جمشیدی 22 آشنایی با روشهای گودبرداری و اجرای سازه نگهبان 60
دو به یک نظارت 1402/05/24 علیرضا عباس زاده 20 روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی 61
گروه نظارت عمران 1402/05/24 سعید طولابی 25 1مبحث 9 62
گروه نظارت عمران 1402/05/28 سعید طولابی 25 مبحث 19 63
گروه نظارت عمران 1402/05/30 سعید طولابی 25 مبحث 19 64
سه به دو اجرا 1402/06/13 مسعود احمدنژاد 30 روشهای ساخت  وفناوری نوین  و اجزای ساختمانها 65
سه به دو اجرا 1402/06/18 مهدی اسدی 30 نکات اجرایی در نماسازی و نازک سازی 66
مکانیک 1402/06/29 مهدی ملکی 20 مبحث 19 مکانیک 67
عمران 1402/07/12 سعید طولابی 20 HSe 811-7 68
دو به یک نظارت 1402/07/06 جلال حمره 25 روشهای تولید صنعتی ساختمان 69
دو به یک نظارت 1402/07/30 غلامرضا رزمگیر 25 تعمیر مرمت و تقویت سازه 70
عمران 1402/06/29 علی رحیمی 20 مبحث 19 71
صلاحیت اجرا 1402/08/01 امیر علیمرادیان 20 نکات اجرایی در تاسیسات مکانیکی ساختمان 72
صلاحیت اجرا 1402/08/25 همایون شاوردی 20 نکات اجرایی  در تخریب بناهای فرسوده 73
صلاحیت اجرا 1402/08/07 علیرضا عباس زاده 20 نکات اجرایی سازه های فولادی 74
صلاحیت اجرا 1402/08/28 عزت اله محمودی 20 نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 75
صلاحیت اجرا 1402/09/25 مسعود احمدنژاد 20 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوط 76
صلاحیت اجرا 1402/09/30 جلال حمره 20 آشنایی با شرح وظایف پیمانکاران 77
صلاحیت اجرا 1402/09/29 سعید طولابی 20 HSe 811-7 78
عمران 1402/09/13 مهدی اسدی 30 مبحث 19 79
مجریان لوله کشی 1402/10/06 امیر علیمرادیان 10 مبحث 17 80

دوره های اجباری آموزشی(ارتقا پایه) سال 1403

دانشگاه .......