امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403

گروه تخصصی تاسیسات مکانیکی

تاریخ ارسال : 1402/06/27 05:45 نویسنده : مدیریت

اعضای کمیته تخصصی مکانیک

 

تصویر شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی
09188413218 رئیس صارم پیرانی
    نایب رئیس حدیجه غلامی
    دبیر رضا ابراهیم نژاد
    عضو حسن زرگوش