امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403
کمیته ها
آخرین اخبار
 • جلسه کمیته رفاهی سازمان برگزار شد

  🔴جلسه کمیته رفاهیات سازمان برگزارشد🔴 ✍به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه کمیته رفاهیات سازمان با حضور  نماینده هیئت…

 • بازدید کمیته ایمنی از پزوژ های سطح شهر

  🔴بازدید کمیته ایمنی🔴 🔹بازدید کمیته HSE در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ از کارگاه های ساختمانی شماره ۱۹۰ تا ۱۹۳ شهر ایلام، محدوده ب…

 • جلسه مشترک کمیته عمران و معماری برگزار شد

                  🔴جلسه مشترک کمیته عمران و معماری برگزار شد🔴 ✍به گزار…

 • بازدید کمیته نظارت مضاعف

  بازدید کمیته نظارت مضاعف در تاریخ 19/02/1403از پروژه های ساختمانی شهر ایلام

 • کمیته نظارت مضاعف

  بازدید کمیته نظارت مضاعف در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ از پروژه های ساختمانی شهر ایلام

 • اطلاعیه

  🔴قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام🔴 با توجه به راه اندازی زیر سامانه شورای انتظامی سام…

 • اطلاعیه

  همکاران گرامی با سلام به اطلاع می رساند به استناد مصوبه جلسه کمیته تخصصی مجریان که با حضور رییس و تعدادی اعضا هیأت مدی…

 • کمیته ایمنی

  🔴کمیته ایمنی🔴 🔹جلسه کمیته ایمنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام با ریاست محترم خانه ایمنی استان ایلام ✍به گزار…

 • بازدید کمیته ایمنی

  🔴کمیته ایمنی🔴 ✍به گزارش روابط عمومی سازمان، از بازدید کمیته HSE در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ از مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خ…

 • جلسه کمیته رفاهی سازمان برگزار شد

  🔴جلسه کمیته رفاهیات سازمان برگزارشد🔴 ✍به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه کمیته رفاهیات سازمان با حضور  نماینده هیئت…

 • بازدید کمیته ایمنی از پزوژ های سطح شهر

  🔴بازدید کمیته ایمنی🔴 🔹بازدید کمیته HSE در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ از کارگاه های ساختمانی شماره ۱۹۰ تا ۱۹۳ شهر ایلام، محدوده ب…

 • بازدید کمیته نظارت مضاعف

  بازدید کمیته نظارت مضاعف در تاریخ 19/02/1403از پروژه های ساختمانی شهر ایلام

 • کمیته نظارت مضاعف

  بازدید کمیته نظارت مضاعف در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ از پروژه های ساختمانی شهر ایلام

 • کمیته ایمنی

  🔴کمیته ایمنی🔴 🔹جلسه کمیته ایمنی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام با ریاست محترم خانه ایمنی استان ایلام ✍به گزار…

 • بازدید کمیته ایمنی

  🔴کمیته ایمنی🔴 ✍به گزارش روابط عمومی سازمان، از بازدید کمیته HSE در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ از مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خ…

 • جلسه مشترک کمیته عمران و معماری برگزار شد

                  🔴جلسه مشترک کمیته عمران و معماری برگزار شد🔴 ✍به گزار…

 • اطلاعیه

  🔴قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام🔴 با توجه به راه اندازی زیر سامانه شورای انتظامی سام…

 • اطلاعیه

  همکاران گرامی با سلام به اطلاع می رساند به استناد مصوبه جلسه کمیته تخصصی مجریان که با حضور رییس و تعدادی اعضا هیأت مدی…

 • جلسه کمیته رفاهی سازمان برگزار شد

  🔴جلسه کمیته رفاهیات سازمان برگزارشد🔴 ✍به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه کمیته رفاهیات سازمان با حضور  نماینده هیئت…

 • جلسه کمیته تخصصی مجریان

  🔴جلسه کمیته تخصصی مجریان برگزارشد🔴 ✍به گزارش روابط عمومی سازمان جلسه کمیته تخصصی مجریان روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ با…

بخش های سایت
شماره های تماس :
084-32239451-5
واحد های سازمان
لینک های مرتبط

جهت مشاهده بر روی هر لینک کلیک کرده و وارد سایت مربوطه شوید