امروز سه‌شنبه 29 خرداد 1403

آگهی برگزاری نوبت دوم جلسه مجمع

تاریخ ارسال : 1403/01/20 18:15 نویسنده : مدیریت

به اطلاع کلیه مهندسین گرامی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام می رساند:

در طی اطلاع رسانی های قبلی، نوبت اول جلسه مجمع عمومی سازمان امروز  دوشنبه مورخ 1403/01/20 راس ساعت ۱۵:۰۰  در محل سالن آمفی تئاتر سازمان نظام مهندسی ایلام برگزار گردید،و به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا و عدم حصول اکثریت لازم ( حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر از کلیه اعضا سازمان)رسمیت نیافت و با تنظیم صورت جلسه رسمیت نیافتن،  مجمع مذکور به پایان رسید.

یادآوری می‌گردد به استناد ماده 55 آیین نامه اجرایی نوبت دوم مجمع عمومی، در روز پنجشنبه مورخ 1403/01/30راس ساعت 16  در محل سالن آمفی‌تئاتر سازمان فنی و حرفه ای استان ایلام با همان دستور کار مندرج در نوبت اول برگزار می گردد.