امروز چهارشنبه 03 مرداد 1403

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی استان ایلام

تاریخ ارسال : 1403/03/27 20:58 نویسنده : مدیریت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام می رساند:

نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام در روز شنبه مورخ 1403/04/23ساعت 14 در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام با دستورکار به شرح ذیل برگزار می گردد:


1-ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره
2- بررسی و تصویب تراز نامه مالی سال 1401
3-تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی، تعیین و تصویب سایر منابع درآمدی سال 1402 ،مطابق ماده 37 قانون و ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
4-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1402
5-تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی، تعیین و تصویب سایر منابع درآمدی سال 1403 مطابق ماده 37 قانون ، ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
6-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1403
7-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ اطلاعیه ها
8-برگزاری انتخابات بازرس اصلی و علی البدل

ضمناً به استحضار اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام می رساند، چنانچه جلسه نوبت اول به دلیل عدم حصول اکثریت لازم ( حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر از کلیه اعضای سازمان ) رسمیت نیافت، جلسه نوبت دوم در روز دوشنبه مورخ 1403/05/08 راس ساعت 16 در سالن اجتماعات امور تربیتی آموزش و پرورش ایلام برگزار خواهد شد.