امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

تاریخ ارسال : 1402/12/16 17:49 نویسنده : مدیریت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام می رساند:

نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام  در روز دو شنبه مورخ 1403/01/20 از ساعت ۱۵ الی ۲۱ در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام  با دستورکار به شرح ذیل برگزار می گردد:


 1-ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره در سال 1402

2- بررسی و تصویب تراز نامه مالی سال 1401
3-تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت اعضا حقیقی و حقوقی، تعیین و تصویب سایر منابع درآمدی مطابق ماده 37 قانون ، سال 1402

4-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1402

5-تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت اعضا حقیقی و حقوقی، تعیین و تصویب سایر منابع درآمدی مطابق ماده 37 قانون ، سال 1403

6-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1403

7-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ اطلاعیه ها

8-برگزاری انتخابات بازرس اصلی و علی البدل

ضمنا به استحضار اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام میرساند ، چنانچه جلسه نوبت اول به دلیل عدم حصول اکثریت لازم ( حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر از کلیه اعضا سازمان ) رسمیت نیافت، جلسه  نوبت دوم در روز پنجشنبه  مورخ  1403/01/30 ساعت 16  در  سالن اجتماعات فنی و حرفه ای شهر ایام برگزار خواهد شد.

 

 

 

دانلود نظام نامه نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی عادی و فوق العاده سازمان
دانلود گزارش حسابرسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استاند ایلام
دانلود گزارش تراز مالی سال 1401
دانلود بودجه سال 1402
دانلود بودجه پیشنهادی سال 1403

.