امروز چهارشنبه 03 مرداد 1403

اطلاعیه شماره 6 هیات اجرایی دهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

تاریخ ارسال : 1403/04/11 20:17 نویسنده : مدیریت

 اطلاعیه شماره 6 هیات اجرایی دهمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلاماطلاعیه شماره۶
باتوجه به مهلت باقیمانده ثبت نام داوطلبین هیات مدیره دهم سازمان
۱.ازکلیه مهندسین پایه یک وارشدواجدشرایط دعوت میشوددرفرصت باقیمانده به سامانه انتخابات مراجعه وپس ازثبت اطلاعات درسامانه مدارک خود را به هیات اجرائی تحویل نمایند
۲.ازکلیه مهندسینی که موفق به ثبت نام در سامانه شده اندتقاضا میشودهرچه سریعترمدارک خود را جهت مطابقت وتایید واقدام لازم به هیات اجرائی تحویل نمایند
هیات اجرائی انتخابات
دهمین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام