امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403

اعضای کمیته ایمنی

تاریخ ارسال : 1402/08/18 15:09 نویسنده : مدیریت
تصویر شماره تماس سمت نام و نام خانوادگی
09188401534 رئیس فرزاد احمدی زاد
09183461026 دبیر زهرا پرهیزکاری
09183404152 عضو زهرا شهبازی
09188430124 عضو حمزه ایرانی

 

فرم های کمیته ایمنی

1-گزارش ایمنی ساختمان

2-سر برگ نامه به اداره کار

3-ابلاغیه رعایت اصول ایمنی و حفاظت کار در زمان عقد قرارداد نظارت