امروز سه‌شنبه 29 خرداد 1403

انتخابات کمیته کنترل خدمات کیفی مجریان برگزار می شود.

تاریخ ارسال : 1403/02/14 22:33 نویسنده : مدیریت

همکاران گرامی


🔴به اطلاع می رساند به استناد مصوبه جلسه کمیته تخصصی مجریان که با حضور رییس و تعدادی اعضا هیأت مدیره، مورخ1403/02/11 برگزار شد و در جهت شرکت در انتخابات کمیته کنترل خدمات کیفی مجریان مقررگردید، رای گیری جهت انتخاب اعضای کمیته مذکور روز چهارشنبه مورخ 1403/02/19 راس ساعت 13 در سالن آمفی تئاتر سازمان به صورت تعرفه ای برگزار گردد.

🔴بدینوسیله اسامی کاندیداهای انتخاباتی جهت اطلاع، حضور و مشارکت مجریان محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام در راگیری، به پیوست فایل زیر اعلام میگردد.

🔴شایان ذکر است، تنها مهندسینی مجاز به شرکت درانتخابات هستند که دارای صلاحیت فعال در زمینه اجرا می باشند.

 

اسامی کاندیداهای انتخابات کمیته کنترل خدمات کیفی مجریان ذیصلاح