امروز سه‌شنبه 29 خرداد 1403

فراخوان دعوت به همکاری در کمیسیون کنترل نقشه

تاریخ ارسال : 1403/02/14 22:12 نویسنده : مدیریت

(فراخوان دوم در سال ۱۴۰۳)

دعوت به همکاری در کمیسیون کنترل نقشه سازمان


📢بدین وسیله از داوطلبین در چهار رشته  معماری، عمران، برق و مکانیک که علاقه مند همکاری با سازمان جهت کنترل نقشه در شهر ایلام و دارای شرایط ذیل می باشند دعوت می شود فرم درخواست کتبی به انضمام تصویر پروانه اشتغال به کار خود را، حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  1403/02/22 به دبیرخانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام ارائه نمایند.

▪️شرایط عمومی اعضای کمیسیون▪️


۱- داشتن پروانه اشتغال معتبر و فعال در طراحی با پایه یک و ارشد
۲- نداشتن هرگونه محرومیت استفاده از پروانه اشتغال بر اساس احکام قطعی شده شورای انتظامی
۳- کارشناس کنترل نقشه حق استفاده از پروانه اشتغال را ندارد(مدت زمان عضویت ) و در صورتی که بخواهند در حوزه های طراحی ،نظارت ،اجرا و یا شرکت های خدمات آزمایشگاهی در زمان عضویت در کمیسیون کنترل نقشه، فعالیت داشته باشند باید دو هفته قبل از ورود به حوزه های فعالیت فوق الذکر تصمیم‌گیری در خصوص ادامه همکاری یا خاتمه آن با هیئت مدیره سازمان اعلام نماید.

۴- حضور همزمان اعضای ارکان سازمان ( هیات مدیره، شورای انتظامی و بازرسان ) در کمیسیون کنترل نقشه مجاز نمی‌باشد..


 #روابط_عمومی
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام