امروز سه‌شنبه 29 خرداد 1403

نشست هم‌اندیشی شرکت های خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و بتن با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:red_circle:

تاریخ ارسال : 1403/01/31 21:27 نویسنده : مدیریت

🔴نشست هم‌اندیشی شرکت های خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و بتن با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان🔴

 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام، جلسه هم اندیشی شرکت های خدمات آزمایشگاهی ژئوتکنیک و بتن، با حضور ریاست سازمان، نایب رییس اول و مدیر واحد خدمات آزمایشگاهی سازمان، در محل سازمان نظام مهندسی برگزار گردید.

🔹در این جلسه به بررسی مسائل و مشکلات آزمایش های ژئوتکنیک و خاک پرداخته شد.
.
🔹مهندس مرادبیگی ریاست سازمان با اشاره به اهمیت کیفیت بتن در ساختمان سازی، تاکیدات ویژه ای در خصوص اجرایی شدن بازرسی و کنترل آزمایشگاه های بتن داشتند
مهندس مرادبیگی افزود با توجه به تاثیر مستقیم کیفیت و مقاومت بتن در کیفیت سازه، کنترل کیفیت بتن نظارت مضاعفی را میطلبد .

🔹رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام  در خصوص اجرای کنترل و بازرسی آزمایشگاه ها اظهار داشت که راه اندازی گروه های بازرسی و کنترل بتن یکی از مهمترین مواردی بوده که بصورت جدی و مستمر پیگیر آن بوده و با موافقت هیات مدیره استان مبنی بر تایید و راه اندازی گروه های کنترل ‌و بازرسی به زودی شاهد اجرایی شدن این مهم خواهیم بود.

🔹این نشست که با محوریت دو‌موضوع ارجاع نوبتی کار و کنترل کیفی خدمات آزمایشگاهی تشکیل گردید، تبیین شرایط گردش کار، محاسن و معایب آن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت .

🔹در ادامه ی جلسه دکتر توکلی نایب رییس اول سازمان اظهار داشت که در این رابطه برنامه های متعددی به صورت موازی پیش رفته است که در روز های آینده به مرحله اجرا در می آید

🔹در ادامه جلسه شرکت های خدمات آزمایشگاهی نیز خواستار نظارت بیشتر سازمان در این خصوص بوده و بر رعایت ضوابط، مقررات و شرح وظایف خود تاکید داشتند.

🔹همچنین مقرر گردید که از میان آزمایشگاه ها ۵ نفر مدیرعامل یا مسوول فنی با برگزاری انتخابات از جانب خود آزمایشگاه ها به عنوان بازرس کنترل کیفی کار انتخاب شوند.

🔹در نشست مذکور در خصوص نحوه ارجاع کار به آزمایشگاه ها مصوب گردید که درخواستی با امضا اکثریت مسوولان آزمایشگاه ها به سازمان جهت ارجاع نوبتی کار ها ارائه گردد.

🔹شایان ذکر است از مصوبات دیگر جلسه صدور مبلغ حق الزحمه آزمایشگاه از طریق سازمان نظام مهندسی و به حساب آزمایشگاه می باشد.


🔹در ادامه ی جلسه ، نایب رییس اول سازمان اظهار داشت که در این رابطه برنامه های متعددی به صورت موازی پیش رفته است که در روز های آینده به مرحله اجرا در می آید.


Ⓜ️@ilam_nezam                
🌐https://ilamnezam.ir/blog/


#روابط_عمومی
 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام