امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403

نشست هم اندیشی مهندسین نقشه برداری استان ایلام

تاریخ ارسال : 1402/10/16 06:55 نویسنده : مدیریت

نشست هم انديشي مهندسين نقشه برداري استان ايلام برگزار شد.:

✍ به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ایلام نشست هم انديشي مهندسين نقشه بردار استان  روز سه شنبه١٤٠٢/١٠/١٢ با حضور حداکثری اعضا در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.

:این نشست که با حضور مهندس عبدالرضا ابوقداره عضو نقشه بردار در هیئت مدیره سازمان و اعضای كميته تخصصي نقشه برداري سازمان برگزار شد پس از بحث و بررسی چالش هاي مرتبط با امور نقشه برداري در حوزه طراحي و نظارت نقشه برداري  مصوباتی به تصویب رسید.

:در این نشست بر حضور مستمر و بازدیدهای نظارتی اعضای کمیته بر روند انجام نظارت صحيح به همراه نماینده سازمان تاکید شد .
همچنین اعضای کمیته نقشه برداری بر ارائه پیشنهادات تخصصی در مورد طراحي مربوط به نقشه برداري محدوده ساختمان مورد نظر جهت جهت بهبود طراحي شهري و معماري استان تاکید نمودند.

:در این نشست برهمسان سازي عمليات نقشه برداري در زمينه طراحي و نظارت با شرح خدمات متناسب با مسئوليت هاي آن مصوباتی به تصویب کلیه اعضا رسید که
مكاتبه با سازمان جهاد كشاورزي و اداره كل منابع طبيعي و سازمان نظام مهندسي كشاورزي در خصوص آمادگي جهت امور نقشه برداري اراضي كشاورزي و ملي و همچنین  پيگيري های لازم جهت برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز همکاران رشته نقشه برداري از طريق كميته آموزش با اعضای محترم هیئت مدیره میتوان نام برد.
:در پایان اعضای کمیته نقشه برداری خواستار همكاري و هماهنگي مهندسين نقشه برداري در خصوص ارائه خدمات با تعرفه يكسان و خدمات مناسب برابر قوانين و مقررات  در ساير حوزه هاي نقشه برداري شدند.

@ilam_nezam

 

روابط‌_عمومی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام