امروز چهارشنبه 03 مرداد 1403

چاپ دوم آگهی مجمع عمومی

تاریخ ارسال : 1403/04/20 06:58 نویسنده : مدیریت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام          

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام می رساند:

نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام در روز شنبه مورخ  1403/04/23ساعت 14 در محل سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان ایلام  با دستورکار به شرح ذیل برگزار می گردد:


1-ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره
2- بررسی و تصویب تراز نامه مالی سال 1401
3-تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی، تعیین و تصویب سایر منابع درآمدی سال 1402 ،مطابق ماده 37 قانون و ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
4-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1402
5-تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت اعضاء حقیقی و حقوقی، تعیین و تصویب سایر منابع درآمدی سال 1403 مطابق ماده 37 قانون ، ماده 113 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
6-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1403
7-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای چاپ اطلاعیه ها
8-برگزاری انتخابات بازرس اصلی و علی البدل

ضمناً به استحضار اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام می رساند، چنانچه جلسه نوبت اول به دلیل عدم حصول اکثریت لازم ( حضور حداقل نصف به اضافه یک نفر از کلیه اعضای سازمان ) رسمیت نیافت، جلسه  نوبت دوم در روز دوشنبه  مورخ 1403/05/08 راس ساعت 16  در  سالن اجتماعات امور تربیتی آموزش و پرورش  ایلام برگزار خواهد شد.

مدارک و مستندات مجمع عمومی عادی سالیانه
دانلود گزارش حسابرسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استاند ایلام
دانلود گزارش تراز مالی سال 1401
دانلود بودجه سال 1402
دانلود بودجه پیشنهادی سال 1403
دانلود وکالتنامه مجمع  1403

.