امروز چهارشنبه 08 آذر 1402

کمیته رفاهیات سازمان نظاممهندسی استان ایلام

تاریخ ارسال : 1402/08/25 05:43 نویسنده : مدیریت

اعضا کمیته رفاهیات سازمان نظام مهندسی استان ایلام

 

شماره همراه سمت نام و نام خانوادگی
09122431792 رئییس احمد میرزا بیگی
  نایب رئیس سعید صابری
09188425410 دبیر آرزو صحرایی
09188401534 عضو فرزاد احمدی زاد
09183461026 عضو زهرا پرهیزکاری

 

گزارش عملکرد شش ماهه اول 1402 کمیته رفاهیات

لیست مراکز طرف قرار داد با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

فروشگاه های طرف قرارداد

باشگاه های ورزشی طرف قرارداد

سالن های زیبایی (زنانه) طرف قرارداد

پیرایشگاه های (مردانه) طرف قرارداد

مراکز درمانی و زیبایی طرف قرار داد

رستوران های طرف قرارداد

مراکز ماساژ درمانی طرف قرار داد

قنادی های طرف قرار داد