امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403

کمیته رفاهیات سازمان نظاممهندسی استان ایلام

تاریخ ارسال : 1402/08/25 05:43 نویسنده : مدیریت

اعضا کمیته رفاهیات سازمان نظام مهندسی استان ایلام

 

تصویر شماره همراه سمت نام و نام خانوادگی
  رئییس عباس مظفری
09183435972 نایب رئیس سعید صابری
09188425410 دبیر آرزو صحرایی
09183461026 عضو زهرا پرهیزکاری
09185881209 عضو محسن بهزادیان

 

گزارش عملکرد شش ماهه اول 1402 کمیته رفاهیات

لیست مراکز طرف قرار داد با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام

فروشگاه های طرف قرارداد

باشگاه های ورزشی طرف قرارداد

سالن های زیبایی (زنانه) طرف قرارداد

پیرایشگاه های (مردانه) طرف قرارداد

مراکز درمانی و زیبایی طرف قرار داد

رستوران های طرف قرارداد

مراکز ماساژ درمانی طرف قرار داد

قنادی های طرف قرار داد