امروز سه‌شنبه 29 خرداد 1403

کمیته نظارت طرح نهضت ملی مسکن

تاریخ ارسال : 1402/06/19 21:54 نویسنده : مدیریت

 

🔸کمیته نظارت طرح نهضت ملی مسکن 

سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای کنترل ارائه خدمات نظارتی و مشارکت مهندسین در طرح های نهضت ملی مسکن  تشکیل گردیده است.
🔹از وظایف این کمیته" بررسی گزارشات مهندسین ناظر در طرح نهضت ملی مسکن ، عملکرد و نحوه ارائه خدمات طراحی و نظارتی مهندسین و حضور مستمر و موثر ناظرین در این پروژه ها و بررسی مشکلات موجود در این خصوص و انجام مکاتبات لازم با ادارات مربوطه و مراجع صدور پروانه"می باشد .
📌شایسته است کلیه ناظرین ضمن نظارت مستمر بر اجرای پروژه ها گزارشات مراحله ای از پیشرفت فیزیکی پروژه ها را به استناد ماده ۱۳_۷ مبحث دوم مقررات ملی با هماهنگی مهندس سازه (ناظر هماهنگ کننده) انجام و تصویری را از آن بصورت ارائه  به شهرداری و مدیر پروژه بنیاد مسکن و در
نهایت با مهر و امضاء دبیرخانه های مربوطه تحویل سازمان نظام مهندسی ساختمان نمایند.

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ایلام