امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403

کمیته نظام پیشنهادات سازمان برگزار شد

تاریخ ارسال : 1402/07/02 13:57 نویسنده : مدیریت

کمیته نظام پیشنهادات سازمان برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان ،در اجرای ماده 14 آیین نامه های اجرایی قانون  نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 و ماده 80 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی مصوببهمن 1375 منظور دسترسی  و مورد استفاده قرار دادن راهکار و تجربه های اعضا پیرامون فعالیت های مهندسی ،کمیته ای تحت عنوان کمیته نظام پیشنهادات در سازمان نطام مهندسی استان ایلام مورخ 1402/07/02  تشکیل شد.
نخستین جلسه ی کمیته نظام پیشنهادات سازمان نظام مهندسی ساختمان در راستای هم افزایی مشارکت اعضا در جهت تولید فکر جهت بهره وری هر چه بیشتر سازمان و خدمات ارائه شده به مهندسین با حضور اعضا کمیته  در سالن جلسات برگزار گردید.
رسول مرادبیگی رئیس سازمان نظام مهندسی در جلسه تشکیل این جلسه با توضیح ضرورت مشارکت اعضا گفت:
  اصول اولیه تشکیل سازمان طبق حضور اعضا بوده ،لذا حضور کمیته نظام پیشنهادات در راستای پیشبرد اهداف سازمان ،بعنوان چراغ و نقشه ی راه و اتاق فکر سازمان است.
در طی تشکیل این جلسه اعضاء هیئت رئیسه این کمیته به صورت زیر انتخاب شدند.:
1-دکتر شهرام طهماسبی پور         رئیس کمیته
2-دکتر سعید ملکشهاهی        نایب رئیس کمیته
3-مهندس رضا دارابی                     دبیر کمیته
4-دکتر جواد جمشیدی                    عضو کمیته
5- مهندس محسن کریمی        عضو کمیته